Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego, językowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju w  LAUDAME realizujemy następujące terapie:

 • psychologiczną,
 • pedagogiczną,
 • neurologopedyczną,
 • logopedyczną,
 • integracji sensorycznej,
 • trening umiejętności społecznych.

Forma i rodzaj zajęć będzie dopasowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, którą wydaje Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Kto może korzystać z terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Każde dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu. Zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania rozwoju są bezpłatne.

Wypełnij i prześlij Formularz zgłoszeniowy

  Imię i nazwisko dziecka (*)

  Data urodzenia (*)

  Adres zamieszkania (*)

  Adres e-mail

  Telefon (*)

  Czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania ?* (*)

  Główny problem dziecka z powodu którego chcecie Państwo skorzystać z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju: (*)

  Osoba wypełniająca (imię i nazwisko) (*)

  (*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane