Diagnoza gotowości szkolnej

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu ustalenie, czy dziecko 5,6 letnie osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. Wyniki tego badania pomogą rodzicom podjąć decyzję o tym czy umieścić dziecko w klasie 0 czy klasie I.

Diagnoza gotowości szkolnej składa się z:

 • oceny rozwoju poznawczego, czyli oceny takich funkcji jak: uwaga, pamięć, percepcja orientacja w schemacie ciała, myślenie
 • oceny rozwoju emocjonalno-społecznego czyli umiejętności nawiązywania kontaktu, kontroli emocji, adekwatnego reagowania, radzenia sobie z porażką, motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego.

I spotkanie – rozmowa z rodzicami i dzieckiem, badanie

II spotkanie – omówienie z rodzicami wyników badania

Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej powinno znać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • imiona rodziców,
 • nazwę zawodu rodziców, jeśli pracują,
 • nazwy zwierząt domowych,
 • nazwy dni tygodnia, pór roku.

Powinno umieć:

 • prawidłowo trzymać ołówek (pomiędzy palcami wskazującym, środkowym i kciukiem),
 • posługiwać się przyborami do rysowania, kolorowania i pisania zawsze tą samą ręką,
 • kolorować obrazek bez wychodzenia za linię,
 • narysować postać człowieka z zachowaniem odpowiednich proporcji,
 • poprawnie odwzorować kształty geometryczne, szlaczki litero podobne,
 • lepić z plasteliny, gliny, masy solnej
 • ciąć nożyczkami wzdłuż wyznaczonej linii prostej, falistej i łamanej,
 • sprawnie wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne, np. skakać na jednej nodze, rzucać, łapać piłkę,
 • samodzielnie się rozebrać i ubrać,
 • zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki,
 • odróżnić prawą i lewą stronę ciała u siebie oraz osoby stojącej naprzeciwko,
 • wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie przedmiotach lub obrazkach,
 • grupować przedmioty według barwy, kształtu, wielkości,
 • sortować znane przedmioty lub ich obrazki według określonej zasady np. owoce, zwierzęta, zabawki,
 • wybrać takie same obrazki, litery, wyrazy,
 • złożyć widokówkę pociętą na kilka części.