Terapia neuro/logopedyczna

Logopedzi/Neurologopedzi prowadzący terapie zajmują się kompensowaniem zaburzeń i deficytów mowy. Podczas sesji terapii logopedycznej uczą, ćwiczą i utrwalają prawidłowe wzorce mowy. Sesje terapii logopedycznej to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone przez tego samego logopedę. Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą.

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja logopedyczna jest wstępną diagnozą określającą wadę wymowy dziecka, wskazówki dla rodziców i propozycję pracy terapeutycznej. Przeznaczona jest dla dzieci, u których obserwuje się nieprawidłowości dotyczące mowy. Może to dotyczyć samej artykulacji jak i kłopotów na poziomie ekspresji, tj. tworzenia zwrotów lub zdań. Konsultacja logopedyczna dotyczy dzieci, które nie mają zaburzeń o podłożu neurologicznym, kiedy mamy do czynienia z prostymi wadami wymowy.

logopeda otwock, neurologopeda otwock