Diagnoza ADHD

Badania ADHD dzieci obejmują:

  • ocenę funkcjonowania dziecka poprzez obserwację i wspólną zabawę/rozmowę z psychologiem i lekarzem,
  • badania przy wykorzystaniu standaryzowanych kwestionariuszy i innych narzędzi psychologicznych. Umożliwia to całościową ocenę stanu psychicznego i pozwala na m.in. zdiagnozowanie ADHD, rozpoznanie u dzieci zaburzeń nastroju, zaburzeń emocjonalnych i innych.

Diagnoza ADHD u dzieci składa się zazwyczaj z cyklu pięciu spotkań:

  1. Na pierwszą wizytę zapraszamy samych rodziców– w jej trakcie psycholog zbiera wywiad na temat ogólnego funkcjonowania dziecka i zauważanych przez otoczenie objawów ADHD. Warto zabrać całą posiadaną dokumentację córki/syna (np. od lekarza pediatry lub neurologa, związaną z ewentualnymi chorobami przewlekłymi, opinię wychowawcy z przedszkola/szkoły);
  2.  Druga wizyta opiera się na obserwacji dziecka przez psychologai polega na wspólnej zabawie lub rozmowie, psycholog korzysta ze standaryzowanych narzędzi psychologicznychdo diagnozy ADHD u dzieci – test profesjonalny, przeprowadzony przez Specjalistę, pozwala na obiektywną ocenę natężenia objawów ze strony psychiki u dziecka. Konkretne, używane w trakcie spotkania narzędzia diagnostyczne, zawsze dobieramy do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka z podejrzeniem ADHD. Test dla dzieci WISC-R/Stanford Binett (mierzący poziom inteligencji) oraz narzędzia pozwalające na ocenę koncentracji uwagi i stylów zachowania w różnych sytuacjach należą do najczęściej wykorzystywanych.
  3. Kolejna wizyta odbywa się u psychiatry dziecięcego. Obserwacja lekarska opiera się – podobnie, jak pierwsze spotkanie z psychologiem – na wspólnej rozmowie lub zabawie.
  4. Ostatnie spotkanie ponownie jest przeznaczone tylko dla rodziców i poświęcone jest omówieniu diagnozy. Psycholog przedstawi Państwu wyniki badania oraz dalsze zalecenia do wykorzystania w domu i przedszkolu/szkole. Wyjaśni również, jak przebiega leczenie ADHD u dzieci (i ewentualnych innych zaburzeń, jeśli takowe zostaną rozpoznane u dziecka) i gdzie należy zgłosić się po dalszą pomoc. Nie będą musieli szukać jej Państwo na własną rękę, ponieważ jesteśmy placówką wyspecjalizowaną nie tylko w diagnozie, ale i w leczeniu ADHD– terapia dla dzieci jest u nas prowadzona przez psychoterapeutów i psychiatrów, którzy aktywnie współpracują ze sobą, aby jak najszybciej i najefektywniej pomóc małemu Pacjentowi.

Diagnoza ADHD u dzieci jest zakończona wystawieniem opinii spełniającej wymogi m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz komisji ds. nauczania indywidualnego.