Diagnoza dysleksji / dysgrafii / dysortografii / dyskalkulii, Diagnoza ryzyka dysleksji / dysgrafii / dysortografii

Jeżeli rodzice lub nauczyciele zaobserwują u dziecka problemy w nauce, w obszarze czytania, pisania, liczenia warto skonsultować je ze specjalistą przeprowadzającym diagnozę trudności szkolnych. Diagnoza przeprowadzana w naszej poradni rozpoczyna się od konsultacji, w której specjalista przeprowadza wywiad z rodzicem. Rozmowa dotyczy rozwoju dziecka od momentu ciąży do chwili obecnej. W ramach diagnozy przeprowadzane są również badania, pozwalające ocenić poziom sprawności intelektualnej dziecka. Następnie ustala się, czy i jakie trudności w czytaniu lub pisaniu występują w tym przypadku. Efektem analizy zebranych informacji i testów wypełnianych przez dziecko jest opinia o specyficznych trudnościach w nauce, która zawiera zarówno szczegółową diagnozę, jak i zalecenia dotyczące pracy z dzieckiem w szkole oraz w domu.

Prosimy rodziców o przygotowanie się do badania, a więc zabrania ze sobą:

 • opinii od innych psychologów, nauczycieli jeżeli takie były kiedykolwiek sporządzone,
 • karty wypisów ze szpitali – jeśli dziecko było hospitalizowane,
 • zeszytu dziecka, w którym widać charakter jego pisma, np. do języka polskiego, historii.

Standardowo, opinie o specyficznych trudnościach w nauce wystawiane są u nas w ciągu tygodnia od zakończenia badania, jednak w sytuacjach, gdy rodzicom zależy na pilnym otrzymaniu dokumentu, możliwe jest indywidualne ustalenie szybszego terminu odbioru opinii.

Diagnoza obejmuje 3 spotkania w tym badanie intelektu testem WISC-V Skala Inteligencji Wechslera + badanie baterią testów do diagnozy dysleksji/dysgrafii/dysortografii/dyskalkulii dostosowaną do wieku dziecka.

Zgłoś się do nas jeśli twoje dziecko:

 • ma problemy z rozróżnianiem pewnych liter podczas czytania lub pisania, myli wyrazy o podobnym brzmieniu,
 • tak się koncentruje na czytaniu treści, że nie rozumie ich przekazu, opuszcza wyrazy lub litery,
 • ma trudności z opanowaniem takich umiejętności jak nauka tabliczki mnożenia trudności z opanowaniem języków obcych lub nauczeniem się wierszy,
 • ma trudności z przepisywaniem tekstu lub pisaniem z pamięci,
 • nie lubi rysować, robi to mało precyzyjnie, rysunki są uproszczone, niewłaściwie rozplanowane na stronie,
 • bardzo wolno pisze,
 • ma trudności z rozpoznawaniem kierunków w przestrzeni,
 • ma trudności w orientacji w lewej i prawej stronie własnego ciała,
 • pomimo znajomości reguł ortograficznych robi błędy w wyrazach zawierających trudność ortograficzną.

Warto przyjść na konsultację gdy:

 • rodzic zaobserwował opisane lub inne wzbudzające podejrzenie symptomy,
 • dysleksja została zdiagnozowana wśród członków bliskiej rodziny,
 • nauczyciel lub pedagog sugeruje, że dziecko może mieć dysleksje rozwojową.