Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LAUDAME

Jest to miejsce zapewniające wsparcie i pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, terapeutów w zakresie: integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacji, diagnostyki, opinii, terapii dzieci i młodzieży.

Działamy zgodnie z przepisami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity: Dz.U z 2004 nr 256 poz 2572 z późniejszymi zmianami). Organem nadzorującym pracę poradni jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Otwockiego pod numerem: 2/Ośw.P./2016