Gotowość szkolna

Indywidualne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym  wieku szkolnym, które nie są jeszcze gotowe do podjęcia nauki w szkole lub ze stwierdzonymi opóźnieniami i deficytami rozwojowymi, mające na celu stymulowanie globalnego rozwoju poznawczego, wyrównywanie niedoborów i opóźnień oraz poprawę psychospołecznego funkcjonowania dziecka.

Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej

powinno znać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • imiona rodziców,
 • nazwę zawodu rodziców, jeśli pracują,
 • nazwy zwierząt domowych,
 • nazwy dni tygodnia, pór roku

 

powinno umieć:

 • prawidłowo trzymać ołówek (pomiędzy palcami wskazującym, środkowym i kciukiem),
 • posługiwać się przyborami do rysowania, kolorowania i pisania zawsze tą samą ręką,
 • kolorować obrazek bez wychodzenia za linię,
 • narysować postać człowieka z zachowaniem odpowiednich proporcji,
 • poprawnie odwzorować kształty geometryczne, szlaczki litero podobne,
 • lepić z plasteliny, gliny, masy solnej
 • ciąć nożyczkami wzdłuż wyznaczonej linii prostej, falistej i łamanej,
 • sprawnie wykonywać proste ćwiczenia gimnastyczne, np. skakać na jednej nodze, rzucać, łapać piłkę,
 • samodzielnie się rozebrać i ubrać,
 • zawiązać sznurowadła i zapiąć guziki,
 • odróżnić prawą i lewą stronę ciała u siebie oraz osoby stojącej naprzeciwko,
 • wymienić kilka różnic w dwu pozornie podobnych do siebie przedmiotach lub obrazkach,
 • grupować przedmioty według barwy, kształtu, wielkości,
 • sortować znane przedmioty lub ich obrazki według określonej zasady np. owoce, zwierzęta, zabawki,
 • wybrać takie same obrazki, litery, wyrazy,
 • złożyć widokówkę pociętą na kilka części.