Terapia pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna to spotkanie rodziców i dziecka z pedagogiem/pedagogiem specjalnym/terapeutą pedagogicznym. Celem spotkania jest określenie problemu związanego z:

  • dojrzałością szkolną
  • ryzykiem dysleksji
  • dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią.

Zgłoś się do nas, jeśli:

  • zastanawiasz czy Twoje pięcio lub sześcioletnie dziecko jest gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego (ocena dojrzałości szkolnej)
  • Twoje dziecko rozpoczynając naukę ma trudności z czytaniem, pisaniem i liczeniem (ocena ryzyka dysleksji)
  • Twoje dziecko ma trudności z czytaniem, poprawnym pisaniem, opanowaniem tabliczki mnożenia (diagnoza dysleksji)

Terapia pedagogiczna

Istota terapii pedagogicznej sprowadza się do korekcji, czyli usprawniania zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka oraz ich współdziałania, a także do kompensacji – usprawniania funkcji dobrze rozwijających się celem wspomagania tych słabiej funkcjonujących lub częściowego ich zastępowania. Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka i usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się czytania i pisania:

  • wzrokowo – przestrzennych, to jest skupiania uwagi wzrokowej, spostrzegania i pamięci wzrokowej, spostrzegania przestrzeni
  • słuchowo – językowych, to jest skupiania uwagi słuchowej, spostrzegania i pamięci słuchowej dźwięków mowy oraz funkcji językowych
  • motorycznych, to jest sprawności manualnej i ogólnego rozwoju ruchowego dziecka
  • współdziałania ze sobą funkcji (koordynacja wzrokowo-ruchowa podczas pisania, wzrokowo-słuchowa podczas czytania)

Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego terapeutę. Czas trwania całej terapii pedagogicznej uzależniony jest od głębokości zaburzenia, od rodzaju zaburzonej funkcji, a także od motywacji i indywidualnych możliwości dziecka.