Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych oparty jest na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu grupowego.

Głównymi celami programu są:

  • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych,
  • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych,
  • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Dzieci zdobywają możliwość:

  • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
  • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
  • poprawę koncentracji uwagi,
  • pohamowania spontanicznych reakcji,
  • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej,
  • poprawy samooceny

Za pomocą jakich narzędzi uczymy się na zajęciach?

Ćwiczenia umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.

Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też od innych uczestników treningu.

Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.

 

Co ćwiczymy na TUS-ie?

Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów.

 

Dla kogo jest TUS?

Dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom zdrowym ale nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.