KATIS

Diagnoza Integracji sensorycznej dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 4 roku życia z wykorzystaniem komputerowego asystenta terapii integracji sensorycznej KATIS.

Diagnostyka integracji sensorycznej dla dzieci w wieku od 12 miesięcy do 4 lat jest możliwa dzięki zastosowaniu komputerowego narzędzia do terapii integracji sensorycznej – KATIS.

KATIS to przełomowa platforma informatyczna, która umożliwia wczesne rozpoznawanie i leczenie zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci do 4. roku życia. Jest to unikatowy na skalę światową produkt, opracowany przez ekspertów z warszawskiego Centrum Procesów Sensorycznych – Sensum Mobile. Za projektem stoi zespół badawczy pod przewodnictwem Zbigniewa Przyrowskiego, pioniera w dziedzinie terapii integracji sensorycznej w Polsce.

Proces diagnostyczny koncentruje się na dwóch kluczowych obszarach:

  • zaburzeniach modulacji sensorycznej,
  • zaburzeniach ruchowych opartych na podłożu sensorycznym.

Zawarty w diagnostyce moduł diagnostyczny obejmuje:

  • wywiad z kategoryzowanymi i skalowanymi pytaniami,
  • kwestionariusze – dokładnie skalowane i dostosowane do konkretnych grup wiekowych,
  • zestaw testów na zaburzenia modulacji sensorycznej oraz zaburzenia ruchowe o podłożu sensorycznym.
katis-dzieci-otwock-laudame
Fizjoterapia dzieci Otwock

Wywiad został zaprojektowany tak, aby zawierał pytania ściśle powiązane z potencjalnymi zaburzeniami integracji sensorycznej, wyselekcjonowane na podstawie badań. Na bazie uzyskanych odpowiedzi, system potrafi już po przeprowadzonym wywiadzie określić procentową szansę wystąpienia zaburzeń.

Kwestionariusze są dostosowane do różnych grup wiekowych, aby jak najprecyzyjniej dopasować pytania dotyczące typowych zachowań dziecka w danym przedziale wiekowym. Zawierają one od 180 do 240 pytań, co umożliwia bardzo dokładną i szczegółową analizę zachowań dzieci. W efekcie, system jest w stanie wskazać rodzicom na ryzyko wystąpienia różnych rodzajów zaburzeń integracji sensorycznej po wypełnieniu kwestionariusza.

Testy zostały skonstruowane w celu zbadania indywidualnych aspektów dwóch głównych kategorii zaburzeń integracji sensorycznej: sensorycznej wrażliwości i reakcji adaptacyjnych, a także problemów z niektórymi mechanizmami ruchowymi i towarzyszącymi im trudnościami.

Jeśli Twoje dziecko przejawia którykolwiek z wymienionych problemów, takich jak trudności ze snem, przyjmowaniem pokarmów, nadmierne ruchliwość lub aktywność, częste rozdrażnienie, problemy z koncentracją uwagi, nieharmonijny lub opóźniony rozwój ruchowy, niezgrabność, nadwrażliwość lub niedostateczną reakcję na bodźce sensoryczne, zwiększoną wrażliwość na dotyk, trudności emocjonalne, behawioralne, lęk, sztywność w zachowaniach, negatywizm lub opóźniony rozwój mowy, system KATIS może być odpowiednim narzędziem do oceny ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej u Twojego dziecka.