Diagnoza stwierdzająca brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy

Wykonujemy opinie dotyczące braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

Opinia jest przydatna i niezbędna w przypadku pracy/zajęć zarobkowych dzieci na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną i artystyczną , m.in. Teatr, Opera, Filharmonia, Balet, media, imprezy artystyczne w postaci występów publicznych: wokalnych, tanecznych, wokalno-tanecznych, indywidualnych, zbiorowych, zbiorowych – chóralnych, baletowych. A także planów filmowych dla dziecięcych aktorów i dzieci biorących udział w tworzeniu reklam, spotów i innych form przekazu medialnego.