Terapia integracji sensorycznej

Terapia SI najczęściej przebiega w formie zabawy. Poprzez huśtanie się w hamakach, balansowanie, zabawy z piłką, pokonywanie rozmaitych torów przeszkód, przeciskanie przez tunele itp.- układ nerwowy i mózg dziecka uczy się właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne i integracji wrażeń płynących z różnych zmysłów. Terapia Integracji Sensorycznej jest zazwyczaj dla dziecka przyjemnością, ale wymaga też od niego dużego zaangażowania i niekiedy sporego wysiłku. Rolą terapeuty jest umiejętne zachęcanie i prowokowanie dziecka do kierowanej aktywności, nawet wówczas, gdy pewne rodzaje zabaw i ćwiczeń wzbudzają jego niechęć, opór lub lęk. Stopień trudności aktywności stopniowo wzrasta w miarę czynionych przez dziecko postępów.

Efekty terapii sensorycznej czasami widoczne są już po kilku miesiącach, ale najczęściej trzeba na nie czekać około roku. Dziecko uczestniczące w zajęciach terapii sensorycznej:

 • lepiej się rozwija pod względem psychoruchowym,
 • lepiej radzi sobie też z integracją i porządkowaniem bodźców płynących ze świata zewnętrznego i z samoregulacją
 • zanikają agresywne reakcje u dzieci mających trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji,
 • zmniejsza się nadpobudliwość ruchowa
 • dziecko zaczyna lepiej komunikować swoje potrzeby i nawiązuje interakcje z otoczeniem
 • poprawia się koordynacja ruchowa i zmysł równowagi (dziecko zaczyna prawidłowo używać przedmiotów takich jak piłka, kredki czy nożyczki)
 • poprawia się znacząco zdolność koncentracji u dziecka
terapeuta dla dziecka otwock
terapeuta dla dziecka otwock- integracja sensoryczna

Sygnały jakie wysyła nadwrażliwe dziecko przed ukończeniem 3-ego roku życia

 • ma problemy z jedzeniem (ssaniem, gryzieniem, żuciem, połykaniem),
 • akceptuje tylko niektóre pokarmy, nie toleruje niektórych konsystencji, nie lubi próbować nowych smaków,
 • podczas jedzenia często reaguje odruchem wymiotnym, łatwo krztusi się,
 • ma kłopoty z regulacją snu, występują częste wybudzenia i kłopoty z wyciszeniem się,
 • nie toleruje dotyku, reaguje płaczem na przytulanie czy głaskanie,
 • nie lubi ubierania, kąpieli, mycia głowy, obcinania paznokci itp.,
 • impulsywność, często miewa ataki złości,
 • pręży się, zaciska piąstki, unika ewidentnie kontaktu wzrokowego,
 • reaguje płaczem na dźwięki otoczenia,, dźwięki mowy czy muzykę,
 • jest opóźnione psychoruchowo (późno siada, raczkuje i chodzi, jest niezdarne ruchowo),
 • rozwój mowy jest opóźniony (często nie pojawia się głużenie, gaworzenie, mówi mało i niechętnie).

Objawy zaburzeń SI po ukończeniu przez dziecko trzech lat

 • nadmierna ruchliwość dziecka lub bierność, niska aktywność dziecka, ślamazarność,opóźnienie w mówieniu,
 • trudność w zdobywaniu nowych umiejętności motorycznych,
 • problemy z samoobsługą,
 • częste mylenie kierunków,
 • strach przed wspinaniem się na drabinki, wejściem na krzesło itp.,
 • trudności w przenoszeniu uwagi z jednej rzeczy na inną,
 • łatwość w dekoncentrowaniu się,
 • unikanie zabawy z innymi dziećmi,
 • impulsywność,
 • niezdolność do uspokojenia się i relaksu,
 • nadwrażliwość lub niewrażliwość na dotyk, ruch, obrazy lub dźwięki,
 • nieporadność ruchowa,
 • niechęć do mycia, obcinania paznokci czy włosów,
 • niska samoocena,
 • społeczne i/lub emocjonalne problemy,
 • niezwykle wysoki lub niski poziom aktywności,
 • opóźnienie w nauce

Wspomaganie rozwoju integracji sensorycznej w domu Propozycje ćwiczeń do wykonania w domu pod okiem rodzica/opiekuna

Układ dotykowy

 • dotykowe pudełko- wycinamy otwory w pudełku (tak aby zmieściły się ręce dziecka), wkładamy różne przedmioty, po czym prosimy dziecko aby zgadło co dotyka rączką,
 • malowanie – farbami, pianką do golenia,  kisielem, płynną galaretką. Do malowania używamy zarówno dłoni jak i stópek.

Układ przedsionkowy

 • skakanie na piłce – duża piłka najlepiej z uchwytami (dostosowana do wzrostu dziecka),
 • turlańce- turlanie na różnego rodzaju materiałach typu koc, kołdra, dywaniki o różnej fakturze, a na dworze po trawie,
 • bujaki – bujanie na boki dziecka umieszczonego w środku koca.

Układ proprioceptywny

 • ciągnięcie – pozwalamy dziecku pchać wózek z zakupami w sklepie,
 • walka kogutów- siadamy na podłodze i siłujemy (przepychamy) się z dzieckiem,
 • taczka – dziecko leży na podłodze podparte na rękach, rodzic/opiekun chwyta za uda i prowadzi niczym taczkę.