Psychoedukacja rodziców

Psychoedukacja to forma pomocy skoncentrowana na podzieleniu się wiedzą, która ma na celu pomóc w zrozumieniu zjawisk natury psychologicznej i socjoterapeutycznej. Psychoedukacja przeznaczona jest dla rodziców dzieci i nastolatków, którzy pragną pogłębić rozumienie mechanizmów rozwojowych, szczególnie w sytuacji nieharmonijnego czy zaburzonego rozwoju dziecka, a także chcą adekwatnie pomóc nastolatkowi przejść okres buntu, jak również do osób które w swoim otoczeniu spotkają się z osobami z zaburzeniami psychicznym i chciałyby rozumieć naturę tych zaburzeń, dla osób będących w kryzysie emocjonalnym różnego rodzaju.

Oferta skierowana do rodziców (lub opiekunów dzieci), którzy borykają się z następującymi trudnościami:

 • niepewność siebie w roli rodzica,
 • różnego rodzaju problemy wychowawcze,
 • nadopiekuńczość,
 • trudne uczucia do dziecka m.in. złość, niecierpliwość, niechęć,
 • depresja poporodowa,
 • trudności w komunikacji z dzieckiem,
 • poczucie bycia niekochanym, nieszanowanym przez dziecko,
 • nieradzenie sobie ze stresem,
 • poczucie bezsilności w stosunku do dziecka, m.in. strata autorytetu w oczach dziecka,
 • trudności w nawiązywaniu bliskiej więzi uczuciowej z dzieckiem,
 • trudności w ustalaniu wspólnego stanowiska wychowawczego z innymi opiekunami dziecka (m.in. ze współmałżonkiem,
 • własnymi rodzicami),
 • poczucie bycia przeciążonym rodzicielskimi obowiązkami,
 • problemy osobiste, które mogą mieć wpływ na wychowanie dzieci,
 • nieradzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka,
 • trudności z akceptacją dziecka, m.in. nadmierne ambicje wobec dziecka,
 • samotne wychowywanie dziecka,
 • borykają się z pytaniami, wątpliwościami wychowawczymi.