Terapia psychologiczna - psycholog dziecięcy Otwock

Konsultacja psychologiczna  to jednorazowe (rzadziej kilkukrotne) spotkanie z psychologiem, którego celem jest określenie charakteru problemów, dysfunkcji dziecka oraz zaproponowanie odpowiednich metod pracy nad rozwiązaniem lub zmianą. Podczas konsultacji można też uzyskać doraźną pomoc psychologiczną – wspólnie z psychologiem spróbować lepiej zrozumieć problemy z jakimi zmaga się nasze dziecko.

Zgłoś się do nas, jeśli Twoje dziecko:

 • przejawia trudności adaptacyjne
 • jest nieśmiałe, zalęknione, ma problemy natury emocjonalnej
 • ma trudności z nauką
 • jest agresywne i nie stosuje się do przyjętych zasad społecznych
 • przeżyło traumatyczne zdarzenie (rozwód rodziców, śmierć lub choroba kogoś bliskiego, wypadek)
 • często wchodzi w konflikty
 • nie mówi w określonych sytuacjach (w których mówienie jest oczekiwane, np. w szkole, w przedszkolu, w obecności określonych osób), w innych natomiast mówi normalnie.
psycholog dziecięcy otwock
psycholog dziecięcy otwock

Jeśli wydaje Ci się, że Twoje dziecko potrzebuje specjalistycznej opieki i wsparcia, ale nie wiesz, jakiego rodzaju pomoc byłaby najlepsza – przyjdź na konsultację, by wspólnie z psychologiem ustalić jakiego wsparcia lub pomocy Twoje dziecko potrzebuje.

Po wstępnej konsultacji lub przeprowadzonej diagnozie rozpoczyna się terapia psychologiczna. Proponujemy spotkania indywidualne lub grupowe

Terapia indywidualna polecana jest w przypadku dzieci:

 • nieśmiałych,
 • z lękiem,
 • z zaburzeniami nastroju,
 • nadpobudliwych psychoruchowo (ADHD),
 • z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • z Zespołem Aspergera,
 • trudnościami z koncentracją uwagi, pamięcią,
 • obniżonym poziomem rozwoju umiejętności poznawczych (percepcja i pamięć wzrokowa, percepcja i pamięć słuchowa, funkcje wykonawcze, pamięć, intelekt).

Sesje terapeutyczne to regularne spotkania, które mają stałą częstotliwość i są prowadzone zawsze przez tego samego terapeutę. Częstotliwość spotkań jest zależna od zagadnienia, jakiego dotyczą. Czas trwania całej terapii jest uzależniony od ustalonych celów i złożoności zagadnień, nad którymi dziecko i terapeuta pracują. Kilka pierwszych spotkań (na ogół są to 3 pierwsze spotkania) ma charakter diagnostyczny, czyli służą poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej dziecka oraz ustaleniu (wspólnie z rodzicami, jeśli klientem jest małe dziecko) celów terapii i ustaleniem zasad współpracy.