Cennik

Zajęcia indywidualne:

 • Terapia indywidualna psychologiczna – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia indywidualna pedagogiczna – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia indywidualna logopedyczna – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia indywidualna neurologopedyczna – 180 zł/ 50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia integracji sensorycznej – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia ręki – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Zajęcia wspierające edukację w klasach I-III – 150 zł (w tym 5 minut na omówienie)
 • Gotowość szkolna, zajęcia pedagogiczne – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)

 

Konsultacje:

 • Konsultacja psychologiczna – 200 zł /50-60 minut
 • Konsultacja pedagogiczna – 200 zł /50-60 minut
 • Konsultacja logopedyczna – 200 zł /50-60 minut
 • Konsultacja integracji sensorycznej – 200 zł /50-60 minut
 • Konsultacja TUS (Trening Umiejętności Społecznych) – 150 zł /50-60 minut
 • Konsultacja psychiatryczna tylko dla dzieci przedszkolnych LAUDAME450 zł /60 min


Opinie i zaświadczenia:

 • Opinia psychologiczna – 120 zł
 • Opinia pedagogiczna – 120 zł
 • Opinia logopedyczna – 120 zł


Zajęcia grupowe:

 • Trening Umiejętności Społecznych – 90 zł /50 minut
 • Zajęcia wspierające edukację w klasach I-III 80 zł /50 minut


Szkolenia:

Cena szkoleń ustalana w zależności od czasu trwania i formy. Oferujemy 2 rodzaje szkoleń:

 • Szkolenia dla rodziców
 • Szkolenia dla nauczycieli i terapeutów – ceny ustalane indywidualnie

Diagnozy:

 • Diagnoza Całościowe Zaburzenia Rozwoju testem Stanford-Binet 5 oraz testem ADOS-2: Autyzm, zespół Aspergera – 2 400 zł (wywiad rozwojowy 300 zł, obserwacja psychologiczna/testy 800 zł, obserwacja psychologiczna/test Stanford-Binet 600 zł, obserwacja psychiatryczna 500 zł, przekazanie diagnozy 200 zł).
 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu : (obserwacja psychologiczna 800 zł, przekazanie diagnozy 200 zł) 1000 zł
 • Diagnoza ADHD2 400 zł
 • Diagnoza innych zaburzeń psychiatrycznych – zaburzenia: zachowania, osobowości, lękowe, depresyjne, intelektualne, nerwicowe i inne – 2 400 zł
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej600 zł
 • Diagnostyka funkcjonalna dziecka testem VB-MAPP/PEP-R – łącznie za wszystkie spotkania, opinię i program terapeutyczny – 600 zł
 • Diagnoza intelektu testem Stanford-Binet 5 – 2 spotkania (wywiad, badanie dziecka, omówienie plus opinia) – 800 zł
 • Diagnoza intelektu testem WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – 2 spotkania (wywiad, badanie dziecka, omówienie plus opinia) – 700 zł
 • Diagnoza niewerbalnym testem inteligencji z wykorzystaniem Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter – 2 spotkania – 700 zł
 • Diagnoza dysleksji/dysgrafii/dysortografii/dyskalkulii – 3 spotkania (w tym badanie intelektu testem WISC-V Skala Inteligencji Wechslera + badanie baterią testów do diagnozy dysleksji/dysgrafii/dysortografii/dyskalkulii dostosowaną do wieku dziecka; dzieci od III klasy szkoły podstawowej, II semestr) – 400 zł – jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu; 800 zł – jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dysleksji/dysgrafii/dysortografii/dyskalkulii
 • Diagnoza ryzyka dysleksji/dysgrafii/dysortografii – 2 spotkania (w tym badanie intelektu testem WISC-V Skala Inteligencji Wechslera; dzieci od 6 roku życia do II klasy szkoły podstawowej) – 300 zł – jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu; 600 zł – jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dysleksji
 • Diagnoza psychologiczna gotowości szkolnej z użyciem testów – w tym opinia w formie pisemnej, z omówieniem – 400 zł, bez omówienia – 280 zł
 • Diagnoza procesów poznawczych dzieci/osób dorosłych i starszych (zaburzenia pamięci, uwagi, koncentracji) z użyciem testów: Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Skala Funkcjonowania Poznawczego ACE-R, Skala MMSE (2 spotkania, w tym opinia w formie pisemnej) – 300 zł
 • Diagnoza psychologiczna stwierdzająca brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych wraz z opinią – 400 zł