Cennik

Zajęcia indywidualne:

 • Terapia indywidualna psychologiczna – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia indywidualna pedagogiczna – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia indywidualna logopedyczna – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia indywidualna neurologopedyczna – 180 zł/ 50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia integracji sensorycznej – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia ręki – 150 zł /50 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Psychoterapia młodzieży i dorosłych – 200 zł / 50-60 minut
 • Fizjoterapia –  160 zł / 50-60 minut

 

Konsultacje:

 • Konsultacja psychologiczna – 200 zł /50-60 minut
 • Konsultacja pedagogiczna – 200 zł /50-60 minut
 • Konsultacja logopedyczna – 200 zł /50-60 minut
 • Konsultacja integracji sensorycznej – 200 zł /50-60 minut
 • Konsultacja TUS (Trening Umiejętności Społecznych) – 150 zł /50-60 minut
 • Konsultacja psychiatryczna tylko dla dzieci przedszkolnych LAUDAME450 zł /60 min


Opinie i zaświadczenia:

 • Opinia psychologiczna – 120 zł
 • Opinia pedagogiczna – 120 zł
 • Opinia logopedyczna – 120 zł


Zajęcia grupowe:

 • Trening Umiejętności Społecznych – 90 zł /50 minut


Szkolenia:

Cena szkoleń ustalana w zależności od czasu trwania i formy. Oferujemy 2 rodzaje szkoleń:

 • Szkolenia dla rodziców
 • Szkolenia dla nauczycieli i terapeutów – ceny ustalane indywidualnie

Diagnozy:

 • Diagnoza Całościowe Zaburzenia Rozwoju testem Stanford-Binet 5 oraz testem ADOS-2: Autyzm, zespół Aspergera – 2 400 zł (wywiad rozwojowy 300 zł, obserwacja psychologiczna/testy 700 zł, obserwacja psychologiczna/test Stanford-Binet 500 zł, obserwacja psychiatryczna 700 zł, przekazanie diagnozy 200 zł).
 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu wraz z testem Stanford-Binet 5 : (wywiad rozwojowy 300 zł, obserwacja psychologiczna/testy 700 zł, obserwacja psychologiczna/test Stanford-Binet 500 zł, przekazanie wyników testów 200 zł) 1 700 zł
 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu : (wywiad rozwojowy 300 zł, obserwacja psychologiczna 700 zł, przekazanie wyniku testu 200 zł) 1 200 zł
 • Diagnoza ADHD2 400 zł
 • Diagnoza innych zaburzeń psychiatrycznych – zaburzenia: zachowania, osobowości, lękowe, depresyjne, intelektualne, nerwicowe i inne – 2 400 zł
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – 2 spotkania (wywiad, badanie dziecka, omówienie plus opinia) – 600 zł
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej w systemie KATIS (dzieci 12 miesięcy – 4 rok życia) – 2 spotkania diagnostyczne, raport z diagnozy, omówienie diagnozy – 600 zł
 • Badanie uwagi słuchowej / test uwagi słuchowej – Tomatis Listening Test (TLT) – 300 zł
 • Diagnoza poziomu rozwoju dziecka z użyciem testu DSR Plus (Dziecięca Skala Rozwojowa Dziecka) – 1-2 spotkania, ocena aktualnego poziomu rozwoju u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 3 lat (wywiad, badanie dziecka) – 600 zł
 • Diagnostyka funkcjonalna dziecka testem VB-MAPP/PEP-R – łącznie za wszystkie spotkania, opinię i program terapeutyczny – 600 zł
 • Diagnoza intelektu testem Stanford-Binet 5 – 2 spotkania (wywiad, badanie dziecka, omówienie plus opinia) – 800 zł
 • Diagnoza intelektu testem WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – 2 spotkania (wywiad, badanie dziecka, omówienie plus opinia) – 700 zł
 • Diagnoza niewerbalnym testem inteligencji z wykorzystaniem Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leiter – 2 spotkania – 700 zł
 • Diagnoza ryzyka dysleksji (trudności z pisaniem i czytaniem : dysgrafia, dysortografia)
  Badanie intelektu testem Stanford-Binet 5; dzieci od 7 do 9 roku życia :
  300 zł – jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu (1 spotkanie – 1 godzina);
  600 zł – jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dysleksji (2 spotkania – po 1 godzinie każde).
 • Diagnoza dysleksji (trudności z pisaniem i czytaniem : dysgrafia, dysortografia)
  Badanie intelektu testem Stanford-Binet 5 + badanie baterią testów do diagnozy dysleksji dostosowaną do wieku dziecka :
  Dzieci powyżej 10 roku życia (od IV klasy szkoły podstawowej) :
  500 zł – jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu (1 spotkanie – 1,5 godziny);
  900 zł – jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dysleksji (2 spotkania – po 1,5 godziny każde)
 • Diagnoza dyskalkulii (trudności arytmetyczne)
  Badanie intelektu testem Stanford-Binet 5 + badanie baterią testów do diagnozy dyskalkulii dostosowaną do wieku dziecka (wyłącznie dzieci powyżej 10 roku życia)
  Dzieci w przedziale wiekowym 10 – 12 lat :
  400 zł – jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu (1 spotkanie – 1 godzina);
  800 zł – jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dyskalkulii (2 spotkania – po 1 godzinie każde)
  Dzieci w przedziale wiekowym 13 – 16 lat :
  500 zł – jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu (1 spotkanie – 1,5 godziny);
  900 zł – jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dyskalkulii (2 spotkania – po 1,5 godziny każde)
 • Diagnoza dysleksji i dyskalkulii (trudności z pisaniem, czytaniem oraz trudności arytmetyczne)
  Badanie intelektu testem Stanford-Binet 5 + badanie baterią testów do diagnozy dysleksji dostosowaną do wieku dziecka + badanie baterią testów do diagnozy dyskalkulii dostosowaną do wieku dziecka (wyłącznie dzieci powyżej 10 roku życia) :
  Dzieci w przedziale wiekowym 10 – 12 lat :
  600 zł – jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu (2 spotkania – po 1 godzinie każde);
  1100 zł – jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dyskalkulii (3 spotkania – po 1 godzinie każde)
  Dzieci w przedziale wiekowym 13 – 16 lat :
  800 zł – jeżeli dziecko posiada aktualne badanie intelektu (2 spotkania – po 1,5 godziny każde);
  1 200 zł – jeżeli dziecko nie posiada aktualnego badania intelektu badanie to musi zostać wykonane przed badaniem dyskalkulii (3 spotkania – po 1,5 godziny każde)
 • Diagnoza procesów poznawczych dzieci/osób dorosłych i starszych (zaburzenia pamięci, uwagi, koncentracji) z użyciem testów: Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Skala Funkcjonowania Poznawczego ACE-R, Skala MMSE (1 spotkanie, w tym opinia w formie pisemnej) – 300 zł
 • Diagnoza psychologiczna stwierdzająca brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych wraz z opinią300 zł