Diagnostyka psychologiczna

Bazujemy na oryginalnych testach pochodzących z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Wybrane testy, którymi dysponuje poradnia:

  • EPQR Kwestionariusz Osobowości Eysencka – służy do badania podstawowych wymiarów osobowości.
  • FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu – kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.
  • CISS Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych – kwestionariusz do diagnozowania stylów radzenia sobie ze stresem.
  • CVLT Kalifornijski Test Uczenia się Językowego – test służy do pomiaru zdolności uczenia się i zapamiętywania materiału werbalnego.
  • BENTON Test Pamięci Wzrokowej Bentona – Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.
  • IVE – służy do badania trzech cech osobowości: impulsywności, skłonności do ryzyka i empatii.
  • Testy Matryc Ravena – niewerbalne testy inteligencji ogólnej dla dorosłych.

 

I wiele innych testów psychologicznych, logopedycznych i pedagogicznych.