Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego, językowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

Kto może korzystać z terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Każde dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu. Zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania rozwoju są bezpłatne.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju w  LAUDAME realizujemy następujące terapie:

  • psychologiczną,
  • pedagogiczną,
  • neurologopedyczną,
  • logopedyczną,
  • integracji sensorycznej,
  • trening umiejętności społecznych.

Forma i rodzaj zajęć będzie dopasowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, którą wydaje Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Wypełnij i prześlij Formularz zgłoszeniowy