WWR

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka (WWR)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jest formą pomocy dzieciom i ich rodzinom obejmującą kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływania mające na celu pobudzanie psychoruchowego, językowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka.

Wypełnij i prześlij Formularz zgłoszeniowy

Kto może korzystać z terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju?

Każde dziecko może otrzymać od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu. Zajęcia w Zespole Wczesnego Wspomagania rozwoju są bezpłatne.

W ramach bezpłatnych, stałych zajęć dzieci będą mogły korzystać z pomocy:

  • Psychologa
  • Logopedy/Neurologopedy
  • Pedagoga/Oligofrenopedagoga
  • Terapeuty Integracji Sensorycznej SI
  • Terapeuty TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

Forma i rodzaj zajęć będzie dopasowany do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

Dzieci przyjmowane są na zajęcia w oparciu o Opinię o Potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju, którą wydaje Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

Imię i nazwisko dziecka*

Data urodzenia*:

Adres zamieszkania*

Adres email*

Telefon:*

Czy dziecko posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania?*
TakNie

Główny problem dziecka z powodu którego chcecie Państwo skorzystać z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:*

Osoba wypełniająca (imię i nazwisko):*

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME, z siedzibą w ul. Radosna 2b, 05-400 Otwock, w celu prowadzenia oferowanych przez NPPP LAUDAME usług terapeutycznych?*

Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dziecka/podopiecznego zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna LAUDAME, z siedzibą w: ul. Radosna 2b, 05-400 Otwock, w celu prowadzenia oferowanych przez NPPP LAUDAME usług terapeutycznych?*

* Pole wymagane