LAUDAME - Terapeutyczny punkt przedszkolny, Poradnia psychologiczno - pedagogiczna, Ośrodek szkoleniowo-diagnostyczny

Jesteśmy grupą psychologów, logopedów, neurologopedów, pedagogów specjalnych, psychiatrów oraz terapeutów posiadających wysokie kwalifikacje i szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz z dorosłymi, a w szczególności w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobywaliśmy doświadczenie w różnych placówkach na terenie Warszawy i całego kraju, dzięki czemu aktualnie tworzymy unikalny zespół placówek, w skład którego wchodzą:

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Jest to placówka terapeutyczna dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny, komunikacyjny oraz emocjonalno – społeczny dzieci z wykorzystaniem różnorodnych metod terapeutycznych zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i grupowych.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Miejsce zapewniające wsparcie i pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, terapeutów w zakresie: integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacji, diagnostyki, opinii, terapii dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Ośrodek Szkoleniowo - Diagnostyczny

Oferujemy diagnozę psychologiczno – psychiatryczną zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju), terapię psychologiczno – pedagogiczną, terapię logopedyczną, grupowy TUS – Trening Umiejętności Społecznych , diagnozę i terapię zaburzeń sensorycznych. W naszej ofercie posiadamy też szeroki zakres szkoleń dla specjalistów, warsztatów dla rodziców oraz programów stażowych dla studentów lub absolwentów kierunków psychologiczno-pedagogicznych.