1. INFORMATOR DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECKA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

„Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka  Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej…

….Informator będzie  przewodnikiem po systemie wsparcia od opieki perinatalnej poprzez skoordynowaną opiekę medyczną i pomoc społeczną, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukację…

…W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza…”

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/edukacja-i-ksztalcenie/ksztalcenie-specjalne/14500,Mazowiecki-Informator-dla-Rodzicow-i-Opiekunow-Dziecka-z-Niepelnosprawnoscia.html

 

 

 

 

 

 

2. PORADNIK DLA RODZICÓW DZIECINIEPEŁNOPSRAWNYCH „PRAWO I OŚWIATA”

Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych “Prawo i oświata” autorstwa pana Andrzeja Maślanego – pedagoga specjalnego. Publikacja zawiera porady i wskazówki dotyczące prawnych aspektów edukacji dzieci i i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

„…Niniejszy poradnik został napisany z myślą o rodzicach dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, w tym intelektualną, objętych obowiązkiem edukacyjnym..”

Andrzej G. Maślany

oligofrenopedagog/pedagog specjalny/terapeuta zajęciowy

 

 

źródło kliknij tutaj:

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/Prawo-O%C5%9Bwiatowe-2017.pdf