NABÓR NA STAŻ – psycholog/logopeda/pedagog/pedagog specjalny/nauczyciel wychowania przedszkolnego

Prowadzimy nabór kandydatów do projektu  stażowo – szkoleniowego w Przedszkolu Terapeutycznym dla Dzieci z Niepełnosprawnościami w Otwocku.

Gwarantujemy:
• 3 miesięczny staż zawodowy
• materiały dydaktyczne
• certyfikat
• szkolenia uzupełniające dot. diagnozy i terapii autyzmu
• możliwość realizacji programu praktyki studenckiej
• możliwość pracy z doświadczonym zespołem terapeutów

Wymagania:
• studenci lub absolwenci kierunków (psychologia, pedagogika, logopedia i kierunki pokrewne)
• rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
• pracowitość, sumienność i otwartość na nowe wyzwania zawodowe
• zainteresowanie zagadnieniami związanymi z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Czas trwania: 3 miesiące: (2-5 dni w tygodniu w godzinach 8:00-14:00)
Lokalizacja: centrum Otwocka

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy znajduje się na stronie internetowej: http://laudame.pl/klauzula-informacyjna-dla-kandydatow-do-pracy/ Prosimy o zapoznanie się.