Cennik

Wpisowe – 500 zł jednorazowa opłata przy przyjęciu dziecka

Czesne – 300 zł  (istnieje możliwość obniżenia lub zniesienia w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uzasadnionej sytuacji rodziny)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – Bezpłatnie

Catering – 20 zł /dzień

Ubezpieczenie roczne NNW dziecka (nieobowiązkowe) – 35 zł

 

Istnieje możliwość uzyskania diagnozy w cenie promocyjnej 900 zł w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu dla osób zainteresowanych zapisaniem dziecka do LAUDAME – naszego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego.

Cały proces diagnostyczny trwa nie dłużej niż jeden miesiąc. Uzyskanie diagnozy jest podstawą do otrzymania ważnych dokumentów:

– Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna opieka i terapia w placówce edukacyjnej.

– Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) – od 4 do 8 bezpłatnej terapii w miesiącu.

– Orzeczenia o niepełnosprawności – umożliwia uzyskanie różnych uprawnień, uczestnictwo w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych, legitymacja osoby niepełnosprawnej, bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej.