Cennik

Wpisowe – 500 zł jednorazowa opłata przy przyjęciu dziecka (zwolnieni rodzice dzieci diagnozowanych w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Laudame)

Czesne – 500 zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – Bezpłatnie

Catering – 20 zł /dzień

Ubezpieczenie roczne NNW dziecka (nieobowiązkowe) – 35 zł

 

Cały proces diagnostyczny trwa nie dłużej niż dwa miesiące. Uzyskanie diagnozy jest podstawą do otrzymania ważnych dokumentów:

– Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna opieka i terapia w placówce edukacyjnej.

– Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) – od 4 do 8 bezpłatnej terapii w miesiącu.

– Orzeczenia o niepełnosprawności – umożliwia uzyskanie różnych uprawnień, uczestnictwo w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych, legitymacja osoby niepełnosprawnej, bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej.