Cennik

Wpisowe – 500 zł jednorazowa opłata przy przyjęciu dziecka (zwolnieni rodzice dzieci diagnozowanych w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Laudame)

Czesne – 1 000 zł

Wczesne Wspomaganie Rozwoju – Bezpłatnie

Catering – 25 zł /dzień

Ubezpieczenie roczne NNW dziecka (nieobowiązkowe) – 35 zł

 

W ramach przedszkola realizujemy zalecenia zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Orzeczenie o niepełnosprawności czy Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wystawiane są przez państwowe poradnie psychologiczno-pedagogiczne na podstawie posiadanej diagnozy. Diagnostykę mogą Państwo przeprowadzić w ramach naszej Poradni LAUDAME. Cały proces diagnostyczny trwa około 3 miesiące. Uzyskanie diagnozy jest podstawą do otrzymania dokumentów:

– Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna opieka i terapia w placówce edukacyjnej.

– Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) – od 4 do 8 h bezpłatnej terapii w miesiącu.

– Orzeczenia o niepełnosprawności – umożliwia uzyskanie różnych uprawnień, uczestnictwo w bezpłatnych turnusach rehabilitacyjnych, legitymacja osoby niepełnosprawnej, bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej.