DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa to test psychologiczny, który służy do wczesnego diagnozowania poziomu rozwoju dziecka. Jest przeznaczony dla dzieci od drugiego miesiąca życia do trzech lat (profil rozwoju można wykonać od czwartego miesiąca życia). Jest bardzo pomocny w wykrywaniu trudności oraz zaburzeń w rozwoju dzieci. Pokazuje nie tylko słabe strony badanego, ale i jego zasoby. Ponadto dzięki obserwacji dziecka podczas badania można ocenić cechy jego temperamentu.

Średni czas przeprowadzenia pełnego testu DSR zajmuje zazwyczaj od 40 do 60 minut. Badanie przeprowadzane jest na jednej dwugodzinnej wizycie lub podczas dwóch wizyt trwających godzinę. Diagnosta podczas wizyty przeprowadza również wywiad.

Na badanie prosimy przynieść ze sobą dokumentację medyczną dziecka.

Na wniosek rodzica diagnosta wydaje również pisemną opinię psychologiczną z interpretacją wyników przeprowadzonego badania