Dla rodziców/opiekunów, którzy nie wiedzą czy diagnozować dziecko pod kątem Całościowych Zaburzeń Rozwojowych, takich jak, na przykład autyzm i Zespół Aspergera lub mają kłopot z trudnymi/niepokojącymi zachowaniami, oferujemy konsultację psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną pod kątem diagnozy w kierunku Całościowych Zaburzeń Rozwojowych. Podczas konsultacji rodzice zostaną poinformowani, czy istnieje potrzeba kontynuacji pogłębionej diagnozy pod kątem autyzmu lub zespołu Aspergera oraz dostaną informację dotyczącą trybu uzyskiwania orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz orzeczeń o niepełnosprawności.

Oferta adresowana jest do dzieci w wieku od 2 do 6 lat.