Ośrodek Szkoleniowo Diagnostyczny

Ośrodek Szkoleniowo Diagnostyczny LAUDAME

Szkolenia w Ośrodku LAUDAME zostały przygotowane dla wszystkich osób pracujących na co dzień z dziećmi, szczególnie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy przede wszystkim: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli terapeutów Integracji Sensorycznej, logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, pracowników przedszkoli, szkół, ośrodków, organizacji pracujących dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu całej Polski.

W szkoleniach mogą również wziąć udział rodzice/opiekunowie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studenci, stażyści, wolontariusze oraz wszyscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy.

Każdy z uczestników otrzyma pełen pakiet materiałów szkoleniowych, zarówno w formie papierowej, jak i w formie elektronicznej. W cenę każdego szkolenia wliczono też serwis kawowy oraz drobny poczęstunek.

Zakres tematyczny warsztatów i szkoleń prowadzony w Ośrodku Szkoleń LAUDAME:

 • Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera.
 • Terapia behawioralna autyzmu i terapia poznawczo-behawioralna Zespołu Aspergera.
 • Model TEACCH w pracy z osobami z autyzmem.
 • Alternatywne metody terapii autyzmu.
 • Praca z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera na terenie szkoły i przedszkola.
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka testem PEP – R.
 • Praca asystenta i praca terapeuty-cienia dziecka z autyzmem na terenie szkoły lub przedszkola.
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS).
 • Szkolenie dla rodziców/opiekunów dzieci z autyzmem lub z trudnościami wychowawczymi pod kątem różnych zachowań: np. „Uczę się korzystać z toalety”, „Uczę się ubierać”, „Uczę się wychodzić na dwór” itp.
 • Kurs przygotowawczy do prowadzenia Terapii Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla specjalistów (psychologów, logopedów, terapeutów SI, pedagogów itp.)
 • Terapia Integracji Sensorycznej dla dziecka z autyzmem.

W Ośrodku Szkoleń LAUDAME prowadzone  są również szkolenia dla rodziców dzieci przedszkolnych:

 • Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart.
 • Trudne zachowania - sposoby radzenia sobie z nimi.
 • Trening jedzenia.
 • Podstawy terapii behawioralnej.
 • Metody wywoływania głosek.

oraz inne szkolenia w zależności od zgłaszanych na bieżąco potrzeb.

Informacje o bieżących szkoleniach udzielane są telefonicznie bądź mailowo. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt telefoniczny 570 122 006 bądź na adres: biuro.laudame@gmail.com