Oferta

Ośrodek Szkoleniowo Diagnostyczny LAUDAME

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME

Jest to placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny dzieci. Naszym głównym celem jest intensywna terapia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, prowadzona zarówno w trakcie zajęć indywidualnych, jak i grupowych. Dzieci otrzymują indywidualny plan terapeutyczny, którego celem jest harmonijny rozwój wszystkich sfer funkcjonowania dziecka i zniesienie wszelkich barier uniemożliwiających dzieciom naukę w przedszkolach integracyjnych czy masowych. Do każdego dziecka podchodzimy indywidualnie w kwestii doboru grupy i programu terapeutycznego. Mała grupa umożliwia dzieciom szybciej i efektywniej osiągnąć sukces terapeutyczny oraz na bieżąco modelować zachowania dziecka.

Oferta terapeutyczna:

 • terapia behawioralna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia neuro/logopedyczna
 • terapia Integracji Sensorycznej
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • PECS (Picture Exchange Communication System) - wspomagający/alternatywny pakiet interwencji rozwijających umiejętność porozumiewania się
 • intensywne nauczanie behawioralne za pomocą systemu kart
 • codzienne plany aktywności dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka
 • dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny w oparciu o ocenę umiejętności językowych i społecznych VB-MAPP
 • grupowe zajęcia ze ścieżkami sensorycznymi
 • dogoterapia
 • alpakoterapia

Zapisy do przedszkola terapeutycznego na 2019/2020r.

Trwa nabór dzieci w wieku 2,5-8 lat do grupy terapeutycznej na 2019/2020 rok. Liczba miejsc ograniczona.

Czego potrzebujesz do rejestracji?

Aby dziecko mogło korzystać z bezpłatnej opieki wystarczy Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego oraz Orzeczenie o Niepełnosprawności. Jeśli nie posiadasz tych dokumentów pomożemy w ich uzyskaniu - trwa to ok 1 mc.