O nas

LAUDAME nasza kadra

Oprócz nowoczesnego budynku, całego wyposażenia i specjalistycznego terapeutycznego sprzętu, LAUDAME to przede wszystkim ludzie, którzy chcą pomagać. Grono specjalistów znających się na swojej pracy i gotowych do szukania rozwiązań, jak i bieżącego udzielania pomocy.

 

Roksana Kosmala

Dyrektor, Psycholog - Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog. Absolwentka psychologii - neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno - Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne - Diagnoza i Profilaktyka, TUS - Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart. Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Autorka książki "Trening intelektu dla dzieci".

Agnieszka Adamczuk

Zastępca dyrektora, Psycholog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła również dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej) psychologicznej, logopedycznej oraz SI na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, foniatrycznej, ZOLu. Doświadczenie zdobywała także w pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu: pomocy uczniom z SPE, interakcji dorosły - dziecko, relaksacji, asertywności. W przedszkolu i poradni Laudame zajmuje się terapią (indywidualną i grupową) psychologiczną i logopedyczną oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego (SI). Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach.

Aleksandra Bielecka

Psycholog. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu - wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS, studia Przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Ukończyła liczne staże m.in. staż kliniczny organizowany przez Szpital Tworkowski oraz Klinikę Psychiatrii Akademii Medycznej W Warszawie, staż na oddziale dziennym nerwic Przychodni Lekarskiej WAT, staż w zespole psychologiczno - terapeutycznym "Nowodwory" oraz w "Klubie Malucha i Rodzica" organizowanym przez Stowarzyszenie dla Rodzin, roczny staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji Synapsis oraz "Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" prowadzone przez SCOLARIS. Pracowała jako terapeuta w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych m.in. w Centrum Terapii PROMITIS oraz Ala ma kota w Warszawie. 

Agnieszka Piróg - Balcerzak

Lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest absolwentką studiów medycznych na Akademii Medycznej w Warszawie, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2003 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Jest autorką licznych publikacji i prac naukowych. Opracowuje również wykłady szkoleniowe dla lekarzy, którzy specjalizują się w zakresie psychiatrii. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

 Dorota Sawicka

Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista Psychiatra. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Ukończyła całościowe 4,5 letnie szkolenie z psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum w Krakowie oraz 6 miesięczny kurs psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży CBT w Warszawie. Pracowała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu (oddział psychiatryczny dla dorosłych oraz oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży), w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie oraz w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Częstochowie. Na co dzień ściśle współpracuje z Zespołem Leczenia Środowiskowego Osób z Autyzmem w Warszawie.

Emilia Cierlińska

Oligofrenopedagog. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej - kierunek - oligofrenopedagogika (swoją pracę dyplomową poświęciła problematyce autyzmu w kinematografii polskiej i światowej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji Synapsis (terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży z autyzmem, diagnoza autyzmu, terapia zespołu Aspergera) oraz w Stowarzyszeniu Terapeutów w Warszawie (praca z dorosłymi osobami z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania). Posiada również doświadczenie wyniesione z pracy w szkole specjalnej (w klasie dzieci autystycznych) zarówno w Polsce jak i za granicą (Wielka Brytania), w poradni psychologiczno - pedagogicznej w Legionowie, w ośrodku diagnoz i szkoleń psychologicznych ODIS. Prowadziła liczne szkolenia z dziedziny autyzmu zarówno z rodzicami, terapeutami, nauczycielami i studentami. Brała udział w różnego rodzaju projektach i szkoleniach (m.in. w Delfinarium w Kozaczej Buchcie na Krymie, szkolenia: Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart). Pracowała metodami behawioralnymi, Metodą Opcji, Metodą Dobrego Startu, Metodą Czytania Globalnego Domana. Jak sama mówi, autyzm to dla niej coś więcej, aniżeli tylko zainteresowanie, - autyzm to jej pasja! Prywatnie, starsza siostra nastolatka z autyzmem. W placówce Laudame zajmuje się prowadzeniem szkoleń, terapią dzieci i młodzieży, prowadzi też grupę wsparcia dla rodziców.

Maria Dobraczyńska

Psycholog, Animator, Psychoterapeuta. Ukończyła studia z psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS oraz animację społeczno-kulturową na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest w trakcie szkolenia w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów''. Jest też członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach dziennych psychiatrycznych (Szpital Wolski) jak również na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Oddział Wczesnej Rehabilitacji, Ośrodek Tabita Grupa Luxmed). Prowadzi terapią indywidualną jak również grupową zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, schorzeń psychosomatycznych u osób dorosłych oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów w języku polskim i angielskim. Swoją pracę prowadzi pod regularną superwizją.

Alicja Szczecińska

Psycholog, Psychoterapeuta. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie na ostatnim roku 4 letniego szkolenia podyplomowego w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Od 6 lat pracuje jako psychoterapeuta poznawczo - behawioralny w terapii indywidualnej, psycholog kliniczny oraz neuropsycholog (diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna) w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. W pracy z pacjentami wykorzystuje też elementy terapii schematu czy terapii systemowej. Prowadzi psychoterapię dla pacjentów z trudnościami wynikającymi z choroby somatycznej, interwencję kryzysową oraz psychoterapię wspierającą dla bliskich i rodzin pacjentów, zajmuje się również psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, osób z problemami interpersonalnymi, z obniżoną samooceną. Zajmuje się także poradnictwem psychologicznym dla osób w trakcie kryzysów życiowych oraz nowych trudnych sytuacji, osób z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem. Prowadzi terapię również w języku angielskim oraz włoskim.

Katarzyna Ferszt – Piłat

Pedagog, Socjolog, Nauczyciel. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz socjologii, w tym humanistycznych studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odbyła kursy doskonalące z zakresu wczesnoszkolnej pedagogiki Montessori w Warszawie. Od ponad 20 lat zajmuje ją zagadnienie wychowania i edukacji - zgłębia je teoretycznie i praktycznie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w Polsce i Niemczech. Pracowała jako nauczyciel akademicki, wychowawca i nauczyciel w integracyjnej szkole podstawowej oraz przedszkolu. Stypendystka Instytutu Georga Eckerta (Niemcy). Brała czynny udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom wychowania, terapii i edukacji. Prywatnie mama dwóch synów. W Laudame pracuje jako terapeuta grupowy, nauczyciel i pedagog.

Agata Śliwowska

Psycholog, Pedagog, Terapeuta grupowy TUS. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Płocku, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS w Warszawie oraz Specjalistycznym Przedszkolu dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w Warszawie. Brała udział w letnich turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła kursy i szkolenia: Diagnoza & Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera, Terapia ręki - praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ASD, MPDz), Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart oraz Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?. W LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

Ewa Pogonowska

Psycholog, Logopeda, Doradca Zawodowy. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, logopedii na UKSW w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS, doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, kurs kierownika wycieczek i innych form turystyki kwalifikowanej, kurs pomocy socjoterapeutycznej, szkolenie VB-MAPP - ocenia umiejętności i planowanie terapii, szkolenie PECS, Metoda Krakowska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych w Warszawie, w szpitalu MSWiA w Otwocku, na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i ZA. Była organizatorem i kierownikiem kolonii letnich i zimowych. W placówce Laudame zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz psychologiczną.

Monika Wójciak

Psycholog. Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie ze specjalnościami: psychologia kliniczna i neuropsychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS.

Aktualnie studentka podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie Przygotowania Pedagogicznego oraz Pedagogiki Specjalnej Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym dla Dzieci z Autyzmem fundacji SCOLAR w Warszawie, Gabinecie Terapii Behawioralnej "Gniazdko" we Wrocławiu. Odbyła szkolenia i staże przygotowujące do uzyskania Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego nadawanej przez Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.

W LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno-pedagogiczną oraz grupową TUS, a także wprowadzaniem alternatywnej formy komunikacji PECS.

Beata Jankowska

Psycholog. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalność Psychologia kliniczna i neuropsychologia. Aktualnie studentka studiów doktoranckich Instytutu Psychologii PAN w Warszawie oraz studentka podyplomowych studiów kwalifikacyjnych w zakresie Przygotowania pedagogicznego na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała przy okazji praktyk, staży oraz działań wolontariackich w takich placówkach jak: Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Klinika Psychologiczno – Psychiatryczna Psychomedic w Warszawie oraz Fundacja Styk w Warszawie. Ukończyła szkolenia: „Potencjały arteterapii i choreoterapii w praktyce” oraz „Metody pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi”. W LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

Dyplomowany logopeda ogólny i kliniczny, nauczyciel języka polskiego, certyfikowany trener umiejętności społecznych, certyfikowany terapeuta ręki. Ukończyła kierunek logopedia ogólna i kliniczna realizowany na Uniwersytecie Warszawskim oraz Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ma doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Praktykę zawodową zdobyła m.in. na oddziałach neonatologicznych, neurologicznych i dziecięcych Szpitala Dziecięcego przy ul. Niekłańskiej oraz szpitali przy ul. Banacha i Lindleya. Pracowała z dziećmi z wadą słuchu i uszkodzeniami neurologicznymi. Dodatkowo odbywała praktyki z osobami dorosłymi po udarach, ze schorzeniami neurologicznymi oraz po laryngektomii (Klinika Otolaryngologiczna Szpitala przy ul. Banacha). Prowadziła diagnozę i terapię dzieci i młodzieży w licznych placówkach prywatnych i oświatowych m.in.: Poradnia Logopedyczna LOGANN, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP, Szkoła Podstawowa nr 255 w Warszawie, Przedszkole „Maluch” w Nadarzynie, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna przy ul. Otwockiej w Warszawie. Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu, dziećmi jąkającymi się oraz z dziećmi z potrzebami kształcenia specjalnego. Z racji zainteresowania tematyką autyzmu dodatkowo odbyła staż w Przedszkolu „Kamyk Zielony” w Warszawie oraz pracowała w przedszkolu terapeutycznym "Happy Kids Place"

Arkadiusz Dydziński

Psycholog, Terapeuta grupowy TUS. Absolwent psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowanie pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Dodatkowo odbył następujące kursy i szkolenia: "Trening Umiejętności Społecznych TUS - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" w Fundacji POMOC AUTYZM oraz "Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart" oraz "Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" w ośrodku SCOLARIS. Brał także udział w konferencji "Współczesna praktyka diagnostyczna - osiągnięcia i wyzwania" organizowanej przez Uniwersytet SWPS. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.

Maria Ewa Majewska

Logopeda, neurologopeda. Certyfikowany terapeuta K-Taping Academy. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną różnorakich wad wymowy, a także zaburzeń mowy spowodowanych uszkodzeniami bądź zaburzeniami OUN. Pracuje z pacjentami w każdym wieku – od noworodków aż do ludzi w wieku dorosłym i podeszłym, którzy z różnych przyczyn potrzebują pomocy logopedycznej. Pomaga i doradza w zakresie trudności logopedycznych związanych z dietą, wspomaga rozwój umiejętności związanych z gryzieniem i żuciem. 

Pracowała jako logopeda na oddziale rehabilitacji neurologicznej (terapia afazji, dyzartrii oraz dysfagii) oraz na oddziale ZOL w jednym z ośrodków rehabilitacyjnych w Konstancinie-Jeziornie, obecnie współpracuje  z prywatnym Centrum Rehabilitacji w Kierszku oraz Centrum Rehabilitacji Constance Care. Jak sama mówi- „Wierzę, że tylko bliski i pełen autentyczności kontakt terapeuty z dzieckiem oraz jego rodzicami pozwala budować dobrą jakość terapii”.

Odbyte szkolenia:

  • Terapia Sensomotoryczna i Korekta Dysfunkcji Ustno-Twarzowych kurs I stopnia u dr Anny Regner.
  • Prezentacja koncepcji Castillo Moralesa w teorii i praktyce.
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy.
  • Kurs trenerski FAMILILAB ASSOCIATION (Certyfikat trenera FAMILYLAB) (Dusanka Kosanovic)
  • SELF-REG w pracy z dziećmi dla psychologów i innych profesjonalistów (Natalia Fedan)
  • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – w tym żywienie przez zgłębnik i PEG.
  • K-taping w logopedii.
  • Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii.
  • Terapia porażenia nerwu twarzowego.
  • Ukończyła Staże: Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Klinika Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Dziennej Rehabilitacji Pediatrycznej

Maja Wojnarowicz

Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Głosu, Muzyk, Śpiewaczka. Od ponad 13 lat zajmuje się głosem w szerokim ujęciu. Jako jedna z niewielu specjalizuje się w terapii głosu w zmianach strukturalnych aparatu głosowego (m.in. przy niedomykalności fałdów głosowych, guzkach głosowych, polipach). Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina na wydziale wokalno-aktorskim, ukończyła studia podyplomowe z Logopedii oraz Neurologopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Od wielu lat związana jest a Teatrem Muzycznym Operetką oraz Warszawską Operą Kameralną jako solistka. W dziedzinie logopedii ukończyła szkolenia z symultaniczno- sekwencyjnej metody nauki czytania (Szkoła Krakowska), rehabilitacji głosu pacjentów po laryngektomii całkowitej, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapii Ręki w zakresie: Praca z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (CZR, MPDz), Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym, Grafomotoryka, z Ortodoncji w zakresie zmian morfologicznych jamy ustnej oraz Manualnej terapii w logopedii, Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP. Placówki, w których szlifowała warsztat pracy: Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja SCOLAR, PROMITIS, Instytut Głuchoniemych w Warszawie, Specjalistyczna Poradnia "TOP" w Warszawie, Poradnia logopedyczna w szpitalu AM w Warszawie, oddział terapii i rehabilitacji neurologicznej w szpitalu Grochowskim, oddział rehabilitacji neurologicznej oraz ZOL w Konstancinie - Jeziornie. Specjalizuje się w: rehabilitacji głosu w zmianach strukturalnych i czynnościowych, emisji głosu, terapii neurologopedycznej w schorzeniach neurologicznych (afazja, dyzartria, choroba Parkinsona, SM), terapii wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy (ORM), w logopedii artystycznej i medialnej.

Edyta Górzyńska

Asystent nauczyciela. Ukończyła kurs asystenta nauczyciela. Przez 13 lat pracowała w BGK jako zastępca skarbnika i kasjer, w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Skarbowym oraz PKO PB w Warszawie. Po przygodzie z bankowością postanowiła ukończyć kurs asystenta nauczyciela, przez 2 lata pracowała jako cień dzieci z autyzmem w placówce terapeutycznej. W styczniu 2017 r. dołączyła do zespołu Laudame. Od tej pory pomaga terapeutom w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania w przedszkolu wykonuje we współpracy z terapeutami i nauczycielami. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach, np. higienicznych czy edukacyjnych.

Agnieszka Wesołowska

Kamila_Mazurek_OttoKamila Mazurek-Otto

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pedagog Specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Specjalista Wczesnego Wspomagania  Rozwoju/Wczesnej Interwencji dziecka oraz dziecka o zaburzonym rozwoju. Posiada kwalifikacje do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka w wieku 0-7 lat zagrożonego niepełnosprawnością oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach edukacyjnych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.  Ukończyła I stopień VIT (Wideotrening Komunikacji) oraz I stopień elementów metody werbo – tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii z Zagórzu, Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny, przedszkolu. Ukończyła  twórcze warsztaty plastyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, Szkolenie dla Ekspertów IV Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności „Destination Imagination” oraz szkolenie z elementów muzykoterapii w Cognitus Centrum Szkoleń. Brała udział w Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI. W przedszkolu i poradni Laudame zajmuje się terapią indywidualną dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego SI oraz indywidualną terapia pedagogiczną.