Hipoterapia, alpakoterapia

Alpakoterapia - Alpaki to są zwierzęta wielbłądowate zamieszkałe na terenie Ameryki Południowej. W porównaniu z innymi odmianami zwierząt wielbłądowatych, są one zwierzętami o najcenniejszym włóknie: ze względu na swoją jakość i największą produkcję.

Alpaki są to bardzo delikatne zwierzęta, jednakże są samo wystarczające. Łatwo im zaadaptować się w nowym środowisku.

Spotkania z Alpakami to ćwiczenia wspomagające koordynację ruchową oraz umysłową dzieci. Przez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci rozluźniają się dużo szybciej i dokładniej próbują wykonać ćwiczenia, są radosne i uśmiechnięte.

Hipoterapia - forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.

Dzięki hipoterapii następuje:

  • zmniejszenie zaburzeń równowagi,
  • zwiększenie możliwości samodzielnego poruszania się,
  • poprawa koordynacji wzrokowo- -ruchowej oraz orientacji przestrzennej,
  • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi,
  • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń,
  • rozwijanie samodzielności,
  • zwiększenie poczucia własnej wartości,
  • relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych.