Cennik

LAUDAME cennik

Zajęcia indywidualne:

 • Terapia indywidualna psychologiczna - 90 zł /55 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia indywidualna pedagogiczna - 90 zł/55 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia indywidualna logopedyczna - 90 zł/55 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia integracji sensorycznej - 90 zł/55 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia ręki - 90 zł/55 minut (w tym 5 minut na omówienie)
 • Terapia integracji sensorycznej z elementami logopedii - 120 zł.

Konsultacje:

 • Konsultacja psychologiczna - 150 zł/50-90 minut
 • Konsultacja logopedyczna - 150 zł/50-90 minut
 • Konsultacja pedagogiczna - 150 zł/50-90 minut
 • Konsultacja środowiskowa - (dom, przedszkole, szkoła) 150 zł/60 minut
 • Konsultacja integracji sensorycznej - 150 zł/50-90 minut
 • Konsultacja psychiatryczna - 350-400 zł/90 minut

Diagnozy:

 • Diagnoza Całościowe Zaburzenia Rozwoju (Autyzm, zespół Aspergera) - 800 zł - 900 zł
 • Diagnoza ADHD - 650 - 800 zł
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej - 300 zł
 • Program terapeutyczny - 100 zł
 • Diagnostyka funkcjonalna dziecka testem VB-MAPP/PEP-R - 400 zł (łącznie za wszystkie spotkania, opinię i program terapeutyczny)
 • Diagnoza intelektu testem WISC-R Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci, 3 spotkania (wywiad, badanie dziecka, omówienie plus opinia) - 300 zł
 • Diagnoza dysleksji/dysgrafii, 3 spotkania (w tym badanie intelektu testem WISC-R Skala Inteligencji Wechslera) - 400 zł
 • Diagnoza psychologiczna z użyciem testów (w tym opinia w formie pisemnej) - 300 zł - 400 zł
 • Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna z użyciem testów (w tym opinia w formie pisemnej) - 300 zł - 400 zł
 • Diagnoza psychologiczna gotowości szkolnej z użyciem testów (w tym opinia w formie pisemnej) - 400 zł - 600 zł

Opinie i zaświadczenia:

 • Opinia psychologiczna - 100 zł
 • Opinia pedagogiczna - 100 zł
 • Opinia logopedyczna - 110 zł

Zajęcia grupowe:

 • Trening Umiejętności Społecznych - 60 zł/50 minut
 • Terapia Ruchu Rozwijającego W. Sherborne - 60 zł/50 minut
 • Zajęcia ogólnorozwojowe: ćwiczenie pamięci, uwagi, myślenia - 60 zł/50 minut

Szkolenia:

Cena szkoleń ustalana w zależności od czasu trwania i formy. Oferujemy 2 rodzaje szkoleń:

 • Szkolenia dla rodziców
 • Szkolenia dla nauczycieli i terapeutów - ceny ustalane indywidualnie