Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Dzieci z Autyzmem

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Ośrodek Szkoleniowo - Diagnostyczny

Witamy na laudame.pl

Jesteśmy grupą psychologów, logopedów, pedagogów oraz terapeutów posiadających wysokie kwalifikacje i szerokie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz z dorosłymi, a w szczególności w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zdobywaliśmy doświadczenie w różnych placówkach na terenie Warszawy i całego kraju, dzięki czemu aktualnie tworzymy unikalny zespół placówek, w skład którego wchodzą:


Terapeutyczny Punkt Przedszkolny LAUDAME - to ogólnodostępna placówka dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zwłaszcza dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Misją Punktu Przedszkolnego jest udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom ze spektrum autyzmu oraz osobom z zespołem Aspergera, a także upowszechnianie wiedzy i zasad dobrej praktyki terapeutycznej.


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna LAUDAME - to miejsce zapewniające wsparcie i pomoc doświadczonego zespołu specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów SI w zakresie: wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacji, diagnostyki, opinii, terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


Ośrodek Szkoleniowo - Diagnostyczny LAUDAME  - oferujemy diagnozę psychologiczno-psychiatryczną zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, Zespół Aspergera, całościowe zaburzenia rozwoju), terapię psychologiczno-pedagogiczną, terapię logopedyczną, grupowy TUS - trening umiejętności społecznych , diagnozę i terapię zaburzeń sensorycznych. W naszej ofercie posiadamy też szeroki zakres szkoleń dla specjalistów, warsztatów dla rodziców oraz programów stażowych dla studentów lub absolwentów kierunków psychologiczno-pedagogicznych.Specjaliści:

Roksana Kosmala

Psycholog - Neurokognitywista, Logopeda, Pedagog. Absolwentka psychologii - neurokognitywistyki i logopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie, Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie Jeziornie, Krajowym Towarzystwie Autyzmu WOTKTA w Warszawie, na Oddziale Psychiatryczno - Psychologicznym w Centrum Zdrowia w Piasecznie, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznym ODIS, w fundacji SCOLAR w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w dziedzinie autyzmu, mi.in. Terapia Behawioralna Dzieci z Autyzmem, Terapia Ręki tj. wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych dziecka, Diagnoza Funkcjonalna Testem PEP-R, Terapia Neuropsychologiczna Pacjentów z Ogniskowymi Uszkodzeniami Mózgu, Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - Diagnoza i Terapia, Terapia Dziecka Autystycznego w Domu i Szkole, Niedostosowanie Społeczne - Diagnoza i Profilaktyka, TUS - Trening Umiejętności Społecznych, Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart. Specjalizuje się m.in. w diagnozie i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zwłaszcza w terapii dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera (zajęcia indywidualne, zajęcia grupowe w formie TUS). Posiada również wszystkie niezbędne uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi na terenie szkoły lub przedszkola. Współpracuje z licznymi placówkami medycznymi i edukacyjnymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju. Prowadzi również badania z zakresu medycyny pracy i psychologii transportu. Stale czynnie uczestniczy w szkoleniach i warsztatach pogłębiając swoją wiedzę. Autorka książki "Trening intelektu dla dzieci".


Paulina Polek

Psycholog, Neuropsycholog, Terapeuta EEG Biofeedback, Pedagog. Swój staż kliniczny odbywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie. Ukończyła liczne kursy doszkalające: Neuropsychologia Kliniczna Dziecka, Terapia Behawioralna w Teorii i Praktyce, Testy w Diagnozie Neuropsychologicznej, Terapia EEG Biofeedback - I stopień, Diagnoza i Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera. Współpracowała z poradniami i gabinetami psychologicznymi oraz z ośrodkami dla dzieci i młodzieży z CZR, szpitalami psychiatrycznymi, jak również z przedszkolami terapeutycznymi dla dzieci z autyzmem. Specjalizuje się w diagnozie i terapii całościowych zaburzeń rozwoju, w tym autyzmu i zespołu Aspergera oraz w diagnozie i terapii osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobami neurodegeneracyjnymi mózgu np. choroba Alzheimera. Współpracuje z największymi medycznymi placówkami w Polsce oraz organizacjami działającymi na rzecz seniorów. Jest autorką książki "Piękny umysł nie ma wieku".

Emilia Cierlińska

Oligofrenopedagog. 
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej - kierunek - oligofrenopedagogika (swoją pracę dyplomową poświęciła problematyce autyzmu w kinematografii polskiej i światowej). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Fundacji Synapsis (terapia indywidualna i grupowa dzieci i młodzieży z autyzmem, diagnozą autyzmu, terapią zespołu Aspergera) oraz w Stowarzyszeniu Terapeutów w Warszawie (praca z dorosłymi osobami z autyzmem o różnym poziomie funkcjonowania). Posiada również doświadczenie wyniesione z pracy w szkole specjalnej (w klasie dzieci autystycznych) zarówno w Polsce jak i za granicą (Wielka Brytania), w poradni psychologiczno - pedagogicznej w Legionowie, w ośrodku diagnoz i szkoleń psychologicznych ODIS. Prowadziła liczne szkolenia z dziedziny autyzmu zarówno z rodzicami, terapeutami, nauczycielami i studentami. Brała udział w różnego rodzaju projektach i szkoleniach (m.in. w Delfinarium w Kozaczej Buchcie na Krymie, szkolenia: Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?, Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart). Pracowała metodami behawioralnymi, Metodą Opcji, Metodą Dobrego Startu, Metodą Czytania Globalnego Domana. Jak sama mówi, autyzm to dla niej coś więcej, aniżeli tylko zainteresowanie, - autyzm to jej pasja! Prywatnie, starsza siostra nastolatka z autyzmem. W placówce Laudame zajmuje się koordynacją merytoryczną placówki, prowadzeniem szkoleń, terapią dzieci i młodzieży, prowadzi też grupę wsparcia dla rodziców. 

Agnieszka Piróg - Balcerzak

Lekarz medycyny, specjalista w zakresie psychiatrii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jest absolwentką studiów medycznych na Akademii Medycznej w Warszawie, a także studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Od 2003 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Jest autorką licznych publikacji i prac naukowych. Opracowuje również wykłady szkoleniowe dla lekarzy, którzy specjalizują się w zakresie psychiatrii. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dorota Sawicka

Lekarz medycyny, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista Psychiatra. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Ukończyła całościowe 4,5 letnie szkolenie z psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum w Krakowie oraz 6 miesięczny kurs psychoterapii poznawczo - behawioralnej dzieci i młodzieży CBT w Warszawie. Pracowała m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu (oddział psychiatryczny dla dorosłych oraz oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży), w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Częstochowie oraz w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Częstochowie. Na co dzień ściśle współpracuje z Zespołem Leczenia Środowiskowego Osób z Autyzmem w Warszawie. 

Katarzyna Ferszt - Piłat


Pedagog, Socjolog, Nauczyciel.
Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka oraz socjologii, w tym humanistycznych studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Odbyła kursy doskonalące z zakresu wczesnoszkolnej pedagogiki Montessori w Warszawie. Od ponad 20 lat zajmuje ją zagadnienie wychowania i edukacji - zgłębia je teoretycznie i praktycznie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w Polsce i Niemczech. Pracowała jako nauczyciel akademicki, wychowawca i nauczyciel w integracyjnej szkole podstawowej oraz przedszkolu. Stypendystka Instytutu Georga Eckerta (Niemcy). Brała czynny udział w konferencjach, warsztatach i szkoleniach poświęconych zagadnieniom wychowania, terapii i edukacji. Prywatnie mama dwóch synów. W Laudame pracuje jako terapeuta grupowy, nauczyciel i pedagog. 

Magdalena Orczyk

Pedagog specjalny, Logopeda. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej kierunku Pedagogika Specjalna - Logopedia i Pedagogika Wczesnoszkolna w Warszawie oraz Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Wczesna Interwencja Logopedyczna w Gdańsku. Ukończyła liczne kursy, warsztaty i szkolenia: Konferencja Naukowo - Szkoleniowa SYNAPSIS ,,Zachowania trudne u osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera w Błoniu, Centrum Kompleksowej Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej dla dzieci SPEKTRUM'' - Szkolenie ,,Jak efektywnie pracować z dzieckiem z autyzmem w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania'' czyli terapia behawioralna w praktyce, Centrum Szkoleń EDUCO - Szkolenie - Metoda Knillów, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna PROMITIS - Szkolenie - Diagnoza funkcjonalna PER-R, Centrum Edukacji i Rozwoju TUTOR - Szkolenie: Terapia ręki - wspomaganie pisania i umiejętności motorycznych, Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa - Neuromowa - czyli człowiek widziany okiem neuropsychologa i neurologopedy na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Konferencje naukowo-szkoleniowe pt. ,,Zestawienie form zaburzeń mowy a praktyka logopedyczna'', Warsztat: Rehabilitacja głosu i mowy po laryngektomii całkowitej, Logorytmika jako ważny aspekt w terapii logopedycznej, Warsztat: Wpływ ruchu, muzyki, tańca tradycyjnego na wszechstronny rozwój dziecka niesłyszącego'', Warsztat:Opóźniony Rozwój Mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne metody terapeutyczne. Swoje doświadczenie zdobyła w przedszkolach, szkołach,placówkach kształcenia specjalnego, szkołach z oddziałami specjalnymi, szkole podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ,,Przylądek'' w Pruszkowie, poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. 


Maria Dobraczyńska

Psycholog, Animator, Psychoterapeuta. Ukończyła studia z psychologii w języku angielskim na Uniwersytecie SWPS oraz animację społeczno - kulturową w Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest w trakcie szkolenia w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej indywidualnej w Instytucie Analizy Grupowej ,,Rasztów''. Jest też członkiem Instytutu Analizy Grupowej Rasztów. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziałach dziennych psychiatrycznych (Szpital Wolski) jak również na Oddziałach Rehabilitacyjnych (Oddział Rehabilitacji Psychosomatycznej, Oddział Wczesnej Rehabilitacji, Ośrodek Tabita Grupa Luxmed). Prowadzi terapią indywidualną jak również grupową zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, schorzeń psychosomatycznych u osób dorosłych oraz młodzieży. Konsultuje pacjentów w języku polskim i angielskim. Swoją pracę prowadzi pod regularną superwizją.


Alicja Szczecińska

Psycholog, Psychoterapeuta. Ukończyła Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie na ostatnim roku 4 letniego szkolenia podyplomowego w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej. Od 6 lat pracuje  jako psychoterapeuta poznawczo - behawioralny w terapii indywidualnej, psycholog kliniczny oraz neuropsycholog (diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna) w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA. W pracy z pacjentami wykorzystuje też elementy terapii schematu czy terapii systemowej. Prowadzi psychoterapię dla pacjentów z trudnościami wynikającymi z choroby somatycznymi, interwencję kryzysową oraz psychoterapię wspierającą dla bliskich i rodzin pacjentów, zajmuje się również psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, osób z problemami interpersonalnymi, z obniżoną samooceną. Zajmuje się także poradnictwem psychologicznym dla osób w trakcie kryzysów życiowych oraz nowych trudnych sytuacji, osób z trudnościami w radzeniu sobie ze stresem. Prowadzi terapię również w języku angielskim oraz włoskim. 
 

Agata Śliwowska

Psycholog, Pedagog, Terapeuta grupowy TUS. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w Płocku, w Ośrodku Diagnoz i Szkoleń Psychologicznych ODIS w Warszawie oraz Specjalistycznym Przedszkolu dla dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych w Warszawie. Brała udział w letnich turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera. Ukończyła kursy i szkolenia: Diagnoza & Terapia Autyzmu i Zespołu Aspergera, Terapia ręki - praca z dziećmi niepełnosprawnymi oraz z dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (ASD, MPDz), Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart oraz Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?. W LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.


Ewa Pogonowska

Psycholog, Logopeda, Doradca Zawodowy. Absolwentka psychologii klinicznej na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, logopedii na UKSW w Warszawie, Stosowanej Analizy Zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania na Uniwersytecie SWPS, doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, kurs kierownika wycieczek i innych form turystyki kwalifikowanej, kurs pomocy socjoterapeutycznej, szkolenie VB-MAPP - ocenia umiejętności i planowanie terapii, szkolenie PECS, Metoda Krakowska. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych w Warszawie, w szpitalu MSWiA w Otwocku, na turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci z autyzmem i ZA. Była organizatorem i kierownikiem kolonii letnich i zimowych. W placówce Laudame zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz psychologiczną.


Aleksandra Bielecka

Psycholog. 
Absolwentka studiów magisterskich Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu - wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie SWPS, studia Przygotowanie pedagogiczne w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Ukończyła liczne staże m.in. staż kliniczny organizowany przez Szpital Tworkowski oraz Klinikę Psychiatrii Akademii Medycznej W Warszawie, staż na oddziale dziennym nerwic Przychodni Lekarskiej WAT, staż w zespole psychologiczno - terapeutycznym "Nowodwory" oraz w "Klubie Malucha i Rodzica" organizowanym przez Stowarzyszenie dla Rodzin, roczny staż terapeutyczny w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Ukończyła szkolenie "Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem" prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji Synapsis oraz "Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" prowadzone przez SCOLARIS. Pracowała jako terapeuta w przedszkolach terapeutycznych i integracyjnych m.in. w Centrum Terapii PROMITIS oraz Ala ma kota w Warszawie. W LAUDAME zajmuje się psychologiczno - pedagogiczną terapią indywidualną oraz grupową. 


Maja Wojnarowicz
Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Głosu, Muzyk, Śpiewaczka. Od ponad 13 lat zajmuje się głosem w szerokim ujęciu. Jako jedna z niewielu specjalizuje się w terapii głosu w zmianach strukturalnych aparatu głosowego (m.in. przy niedomykalności fałdów głosowych, guzkach głosowych, polipach). Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina na wydziale wokalno - aktorskim, ukończyła studia podyplomowe z Logopedii oraz Neurologopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Od wielu lat związana jest a Teatrem Muzycznym Operetką oraz Warszawską Operą Kameralną jako solistka. W dziedzinie logopedii ukończyła szkolenia z symultaniczno - sekwencyjnej metody nauki czytania (Szkoła Krakowska), rehabilitacji głosu pacjentów po laryngektomii całkowitej, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Terapii Ręki w zakresie: Praca z dziećmi z niepełnosprawnościami oraz dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (CZR, MPDz), Terapia zaburzeń grafomotorycznych dzieci w wieku szkolnym, Grafomotoryka, z Ortodoncji w zakresie zmian morfologicznych jamy ustnej oraz Manualnej terapii w logopedii, Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Jak napisać program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP. Placówki, w których szlifowała warsztat pracy: Centrum Zdrowia Dziecka, Fundacja SCOLAR, PROMITIS, Instytut Głuchoniemych w Warszawie, Specjalistyczna Poradnia "TOP" w Warszawie, Poradnia logopedyczna w szpitalu AM w Warszawie, oddział terapii i rehabilitacji neurologicznej w szpitalu Grochowskim, oddział rehabilitacji neurologicznej oraz ZOL w Konstancinie - Jeziornie. Specjalizuje się w: rehabilitacji głosu w zmianach strukturalnych i czynnościowych, emisji głosu, terapii neurologopedycznej w schorzeniach neurologicznych (afazja, dyzartria, choroba Parkinsona, SM), terapii wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy (ORM), w logopedii artystycznej i medialnej. 


Agnieszka AdamczukPsycholog, Logopeda, Neurologopeda, Terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Logopedii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie oraz Neurologopedii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła również dwustopniowe szkolenie w zakresie diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej (PSTIS). Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce oraz terapii (zarówno indywidualnej jak i grupowej) psychologicznej, logopedycznej oraz SI na oddziałach: rehabilitacji neurologicznej, ogólnoustrojowej, foniatrycznej, ZOLu. Doświadczenie zdobywała także w pracy w przedszkolu i szkole podstawowej. Ukończyła liczne kursy oraz szkolenia z zakresu: pomocy uczniom z SPE, interakcji dorosły - dziecko, relaksacji, asertywności. W przedszkolu i poradni Laudame zajmuje się terapią (indywidualną i grupową) psychologiczną i logopedyczną oraz terapią i diagnozą dzieci z problemami przetwarzania sensorycznego (SI). Stale podnosi swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach.  

Arkadiusz DydzińskiPsycholog, Terapeuta grupowy TUS. Absolwent psychologii klinicznej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowanie pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Dodatkowo odbył następujące kursy i szkolenia: "Trening Umiejętności Społecznych TUS - terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu" w Fundacji POMOC AUTYZM oraz "Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart" oraz "Jak napisać indywidualny program terapeutyczny w oparciu o VB-MAPP?" w ośrodku SCOLARIS. Brał także udział w konferencji "Współczesna praktyka diagnostyczna - osiągnięcia i wyzwania" organizowanej przez Uniwersytet SWPS. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. W LAUDAME zajmuje się indywidualną terapią psychologiczno - pedagogiczną oraz grupową TUS.Edyta Górzyńska

Asystent nauczyciela. Ukończyła kurs asystenta nauczyciela. Przez 13 lat pracowała w BGK jako zastępca skarbnika i kasjer, w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Skarbowym oraz PKO PB w Warszawie. Po przygodzie z bankowością postanowiła ukończyć kurs asystenta nauczyciela, przez 2 lata pracowała jako cień dzieci z autyzmem w placówce terapeutycznej. W styczniu 2017 r. dołączyła do zespołu Laudame. Od tej pory pomaga terapeutom w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania w przedszkolu wykonuje we współpracy z terapeutami i nauczycielami. Posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej, a także właściwej opieki nad dziećmi w różnych sytuacjach, np. higienicznych czy edukacyjnych. 
 


 

Kontakt

ul. Radosna 2B , Otwock

570 122 006

biuro@laudame.pl